Channeling

Channeling is een begrip voor het leggen van contacten met andere dimensies. Mediums slaan een brug naar deze dimensies. Zij kunnen zich hierop via hun zintuigen afstemmen. Op krachtplaatsen, knooppunten van leylijnen, zoals in Wiltshire (Engeland) kan men zich makkelijker afstemmen dan elders. In de omgeving tussen Avebury en Stonehenge kom je in het landschap diverse druïdes tegen en vind je er mysterieuze plaatsen (megalithische, met energie geladen bouwwerken en “spookpubs”).
Channeling vereist van de contactpersoon in eerste instantie “aanleg” en verder jarenlange ervaring. Tevens dient de contactpersoon de diverse frequenties waarmee hij/zij in aanraking komt, goed te kunnen “handelen” (hierbij wordt o.a. een beroep gedaan op het juiste “inschattingsvermogen”, het goed kunnen “waarnemen” en het goed kunnen “afsluiten”).