Quantumfysica

Zeker 90 % van het universum bestaat uit onzichtbare subatomaire (etherische) deeltjes. Ook ons lichaam bestaat dus voor het grootste deel uit deze onzichtbare deeltjes. Mogelijk zijn dit de bouwstenen van het etherisch lichaam. Als het fysieke lichaam (het voor ons zichtbare lichaam, waartoe ook de hersenen behoren) na de dood ophoudt te functioneren, lijkt het etherisch lichaam (waarin het denken zich bevindt) verder te bestaan. Ervaringen van mediums en andere personen leerden ons dit reeds lang, maar de quantumfysica onderbouwt dit nu.

Doordat de materie waaruit ons universum is opgebouwd ook een golfstructuur heeft, is het volgens de quantumfysica mogelijk dat er een parallel universum bestaat ‘bovenop’ of ‘door’ ons universum 'heen'. Dit zou dan de parallelle wereld kunnen zijn waarover we informatie krijgen via “Extra Sensory Perception” (buitenzintuiglijke waarneming), “Bijna Dood Ervaringen”,“Electronic Voice Phenomena”, mediums, enz.

De quantumfysica stelt vast dat de onderzoeker mentaal invloed uitoefent op de subatomaire deeltjes van de materie. Golfjes worden deeltjes als de onderzoeker de intentie heeft deeltjes te onderzoeken (en omgekeerd). De menselijke geest oefent dus duidelijk invloed uit op de materie. Deze invloed is van wezenlijk en praktisch belang in de parallelle wereld. Dit vertelt ons de informatie die we van daaruit krijgen. Voorwerpen kunnen in de parallelle wereld worden gevormd/gemaakt door pure wilskracht. In het verlengde hiervan ligt mogelijk ook de verklaring voor telepathie. In de parallelle wereld is dat immers het volmaakte communicatiemiddel.

De quantumtheorie werd gedurende de eerste drie decennia van de 20e eeuw geformuleerd door een reeks natuurkundigen (waaronder: Einstein, Bohr, Schrödinger en Heisenberg). De theorie die zij ontwikkelden vereist de grondige herziening van begrippen als ruimte, tijd, materie, voorwerp, oorzaak en gevolg enz.