Aardstraling

Aardstraling kan bestaan uit: straling uit onderaardse wateraders, straling uit geologische breuklijnen, radioactieve straling, geomagnetische straling in de vorm van netwerken (bijvoorbeeld Hartmann-; Curry-; , Wittman en Romani netwerken) en straling uit radioactieve (Radon)gassen.

Elektrosmog

Veel straling om ons heen wordt veroorzaakt door kunstmatig opgewekte elektriciteit: de bekende masten met de elektriciteitskabels en/of het gebruik binnenshuis van veel elektrische en elektronische apparatuur, zoals wekkers, magnetrons, mobiele telefoons en televisies.

Van al deze apparaten en kabels is dus straling afkomstig. Deze straling wordt elektrosmog genoemd. En elektrosmog kan lichamelijke klachten veroorzaken (hoofdpijn, slaapproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid, maag-en darmklachten, burn-out, etc.).

Vaak zijn de aandoeningen die worden veroorzaakt door elektrosmog en aardstraling hardnekkig en chronisch. Mensen lopen er al langere tijd mee rond en zowel huisarts als specialist kan geen duidelijke oorzaak aanwijzen.

Meting van een en ander en ontstoring (indien mogelijk) kan een uitkomst zijn.
Hierbij kan ik u van dienst zijn.